Personeel | Staff

School Management Team | Skoolbestuurspan

Opvoeders / Educators

Riette du Toit
Music / Musiek

Maria Snyman
Librarian / Bibliotekaris

Studente | Students

Administrative Staff | Administratief Personeel

General Staff | Algemene personeel

Hoofleiers en Leerlingraad

Om hulle voor te berei vir die taak wat voorlê, woon die verkose leerlingraad ‘n leierskamp by. Hier word die pligte en verantwoordelikhede, ens. van ‘n leerlingraad aan hulle verduidelik. Die leerlingraad neem ook aan verskeie spanbou aktiwiteite deel. Dit gaan hulle geleentheid bied om planne te beraam, as groep saam te werk en mekaar op ander terreine as net in die klas te leer ken.

Gedurende die jaar hou die leerlingraad vergaderings om hul pligte en dissiplinêre kwessies van die leerders te bespreek. Ander aktiwiteite word ook hier bespreek.

Ons glo en vertrou dat elke leerder wat die geleentheid het om as leerlingraad te dien, hierdeur verryk word en dat dit ‘n bydrae sal lewer op hul pad na volwassenheid.

 

Ons 2023 Leerlingraad

Front/Voor:

Mnr. Stephan Muller, Mnr. John Fourie (adjunkhoof), Jodie Humby (onderhoofdogter), Zelné Millard (hoofdogter), Connor Felix (hoofseun), Daniël Theron (onderhoofseun), Mnr. Cornelius Coetzer (skoolhoof), Mnr. Henri Alers. 

Middle/Middel:

Chad Beauzick, Killian Van Der Walt, Hanno Nel, Nadia Dreyer, Bianca Eksteen, Juhan Brits, Mieke Welch, Inge Opperman, Janel Botes, Renél Billson, Anrico Moolman, Melissa Fouché. 

Back/Agter:

Jon-Daniël Witbooi, Cayden Biko, Randii Geswint, Hannes Van Der Merwe, Schalk Roux, Mieke Siemens, Estian Van Staden, Michaela Blake, Jenna Jacobs.

Die Beheerliggaam

Volgens Afdeling 16 van die Suid-Afrikaanse Skolewet (SASW), 84 van 1996, is die beheer van elke openbare skool gesetel in die beheerliggaam. Die beheerliggaam staan voorts in ‘n vertrouensverhouding teenoor die skool. Die professionele bestuur van ‘n openbare skool moet deur die skoolhoof onderneem word.

Die SASW skryf ook voor dat Laerskool Stulting 9-lede tot die beheerliggaam moet verkies. Buiten die skoolhoof (Ex Officio-lid) moet 5-ouers en 3-personeellede verkies word. Verkiesing van lede vind elke 3-jaar plaas.

Ampsdraers verkies tot die beheerliggaam:  2021 – 2024

Oloff Cilliers:                  Voorsitter / Chairman

Caryn Basson:                Ondervoorsitter en Finansies / Deputy Chairperson and Finance

Hyno Millard:                  Instandhouding / Maintenance

Jacobus Vermaak:          Borge en Bemarking / Sponsorship and Marketing

Eugene Duvenage:         Beleid, Toelatings en Personeel / Policy, Admissions and Staff

Rienie Bekker:                Ondersteuningsdienste en Fondsinsameling / Support Services and Fundraising

Werner van Wyk:           Dissipline, Buite-kurrikuler en Veiligheid / Discipline, Extra-mural and Safety

Maryna Porter:                Sekretaresse en Tesourier / Secretary and Treasurer

Cornelius Coetzer:          Skoolhoof / Principal