Kulture | Culture

Culture

At Stulting Primary School  we believe in the holistic development of the child and the bringing about of a balanced individual.  Culture forms an integral part of this holistic approach to education.

It is our endeavour to bring about a process which enables each learner to receive a variety, and best possible culture coaching, within a structured environment.

 

Kultuur

By Laerskool Stulting glo ons in die holistiese ontwikkeling van die kind en die daarstelling van ‘n gebalanseerde individu.  Kultuur vorm ‘n integrale deel van hierdie holistiese benadering van ons tot opvoeding.

Ons poog daarin om ‘n proses daar te stel wat aan elke leerder die geleentheid bied om ‘n verskeidenheid, en die beste moontlike kultuur afrigting, binne ‘n gestruktureerde omgewing te ontvang.

Kultuuraktiwiteite

Die aktiwiteite wat aangebied word is: Redenaars, voordrag, musiek, kuns, fotografie en dans.

Onderrig in verskeie instrumente o.a. kitaar, klavier, klawerbord, blokfluit, tromme, ens. word aangebied. Die musikante word ook elke jaar ingeskryf om musiekeksamens af te lê.

 

Opportunities for performances

Our learners are entered for the various eisteddfod and cultural festivals annually. We also host our own culture festival bi-annually where various schools participate in. Every alternative year we hold a school concert in which all the learners in the school participate in.

 

Kultuurprysuitdeling

Leerders wat gedurende die jaar uitsonderlike pretasies in die verskillende kultuuraktiwiteite behaal, word tydens die kultuurprysuitdeling vir hul prestasies vereer.